Kursy

Kurs opiekuna osoby starszej

Specyfika tego nowo powstałego zawodu skupia się na osobie powyżej 65 roku życia i jej rodzinie. Kurs łączy zagadnienia związane z procesem naturalnego starzenia, patologicznego i opieki. Poznanie zagadnień medycznych okresu starości i umiejętności pielęgnacyjnych daje możliwość opiekunowi stać się niezbędnym ogniwem wielodyscyplinarego zespoł świadczącego opiekę na rzecz osoby starszej.

Zakres merytoryczny kursu obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii, dietetyka i przygotowanie posiłków, podstawy higieny i pielęgnacji, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalna, etyka w zawodzie opiekuna, wiadomości z zakresu bhp i p. poż.

Osoby uczestniczące w kursie zdobywają gruntowną wiedzę na temat technik przemieszczania podopiecznych i sprzęcie ułatwiającym przemieszczanie. Zdobyte umiejętności w zakresie pielęgnacji p/odleżynowej pozwalają na szersze spojrzenie na problem odleżyn, zwiększenie komfortu podopiecznych i obniżenia kosztów opieki. Tematy związane z żywieniem poszerzone zostały o zagadnienia związane z dietą przemysłową, technikami karmienia przez PEG i sondę dożołądkową oraz ich pielęgnację. Kolejnym elelmentem wyróżniającym kurs jest omówienie testów oceniających sprawność ruchową, samoobsługową i intelektualną osób starszych, wchodzących w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej.

Ilość godzin: 80

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć praktycznych.

Kurs kończy się egzaminem.

Uczestnicy otrzymują certyfikat umożliwiający im wykonywanie zawodu: Opiekun osób starszych.

Stałe podnoszenie swoich kompetencji otwiera nowe ścieszki w pracy zawodowej, zdobywane umiejętności podnoszą wartość pracownika u potencjalnego pracodawcy.

Profilaktyka przeciwodleżynowa

Kurs doskonalący - profilaktyka przeciwodleżynowa

Szkolenia skierowane jest do opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem unieruchomionym. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają gruntowną wiedzę na temat profilaktyki p/odleżynowej. Zdobyte umiejętności pozwalają na szersze spojrzenie na problem odleżyn.

Kurs odbywa się po zebraniu całej grupy.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150zł

Transport i przemieszczanie chorych

Kurs doskonalący - transport i przemieszczanie chorych

Szkolenia skierowane jest do opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem unieruchomionym i mającym problemy z poruszaniem się. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają gruntowną wiedzę na temat technik przemieszczania podopiecznych i sprzęcie możliwym do pomocy. Ważnym elementem zajęć są techniki postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom mięśniowo-szkieletowym u pracowników medycznych.

Kurs odbywa się po zebraniu całej grupy.

Czas trwania: 5 godziny

Koszt: 150zł

Żywienie przez sondę dożoładkową i przezskórną gastrostomię

Kurs doskonalący- żywienie przez sondę dożoładkową i przezskórną gastrostomię

Szkolenia skierowane jest do opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem żywionym przez sondę dożąłądkową i PEG. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają gruntowną wiedzę na temat diety przemysłowej, techniki karmienia, pielęgnacji przetoki, jamy nosowej i ustnej.

Kurs odbywa się po zebraniu całej grupy.

Czas trwania: 5 godziny

Koszt: 150zł

Całościowa ocena geriatryczna

Kurs doskonalący- całościowa ocena geriatryczna

Szkolenia skierowane jest do opiekunów osób starszych, opiekunów medycznych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie oceny geriatrycznej podopiecznych. Osoby uczestniczące w kursie zdobywają wiedzę i umiejętność stosowania skal i testów oceniających funkcjonowanie osób starszych.

Kurs odbywa się po zebraniu całej grupy.

Czas trwania: 5 godziny

Koszt: 150zł