params['controller'] == 'projects' && $this->params['action'] == 'view'): ?>

Zdjęcia z warsztatów

Otrzymane referencjeparams['controller'] == 'projects' && $this->params['action'] == 'view'): ?>