Oferta

Edukacja medyczna

Od połowy XX wieku do chwili obecnej obserwuje się gwałtowny postęp
w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Postęp ten przyczynił się do wczesnego rozpoznawania chorób oraz stosowania doskonalszych metod ich leczenia. Choroby, kiedyś uważane za nieuleczalne, obecnie mają charakter przewlekły. Możliwe jest wieloletnie przeżycie chorych, a nawet pełne ich wyleczenie. Przed chorymi pojawiają się zupełnie nowe doznania będące konsekwencją nie tylko samej choroby, ale również wdrożonej metody leczniczej. Jedną z takich chorób jest przewlekła niewydolność nerek (PNN). Agresja ze strony pacjentów i ich rodzin wobec pracowników opieki zdrowotnej jest powszechnym i ciągle narastającym problemem. Dotyczy przede wszystkim osób z chorobami przewlekłymi. Reakcje agresywne w miejscu pracy są w ostatnich latach coraz częściej dostrzegane i obserwowane. Rocznie w Stanach Zjednoczonych znacznie więcej lekarzy spotyka się z agresją ze strony pacjentów, niż pracowników innych branż. W Minnesota Nurses Study przeprowadzono badanie dotyczące agresji pacjentów. Z powyższych badań wynika, iż 52% pielęgniarek, spośród biorących udział w badaniu, doświadczyło zachowania agresywnego wobec siebie. Problem agresji badano także w Europie. W Wielkiej Brytanii aż 31% ankietowanych lekarzy rodzinnych było ofiarą agresji fizycznej. Dużo częściej i poważniej jawi się zjawisko agresji werbalnej.  

Zaplanowane przeze mnie działania edukacyjne pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, tym samym przyczynią się do poprawy wyników leczenia i jakości życia, nie tylko samych chorych, ale członków ich rodzin i personelu medycznego.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Edukacja zdrowotna

Przewlekła Niewydolność nerek i nietrzymanie moczu postrzegane są przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako jeden z ważniejszych, ogólnoświatowych problemów zdrowotnych XXI wieku. W związku ze starzeniem się populacji częstość występowania schorzeń będzie się zwiększać, wywierając coraz większy wpływ na jakość życia społeczeństw. Istotą działań profilaktycznych jest przedstawienie czynników ryzyka choroby jak, możliwości wdrożenia postępowania spowalniającego jej rozwój i radzenie sobie z objawami już występującymi.

Proponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby osób interesujących się tematyką zdrowotną jak i chorujących zwłaszcza na nadciśnienie tętnicze, cukrzyce i nietrzymanie moczu. Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby w sposób przystępny przybliżał wiadomości niezbędne w nefroprofilaktyce i nietrzymaniu moczu.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Edukacja seksualna

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży wciąż wzbudza w naszym kraju wiele emocji. Jednak coraz więcej autorytetów, także z kręgu Kościoła katolickiego oraz instytucji promujących wychowanie w zakresie seksualności zaznacza, że jest ona konieczna. Cenę za brak rzetelnej wiedzy najczęściej płacą młodzi ludzie, a jest nią często: wczesna inicjacja, niechciana ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, brak umiejętności nawiązywania głębszych relacji z drugą osobą, czy wręcz gwałt i molestowanie seksualne. Odpowiedzialność za wychowanie seksualne dziecka spoczywa w większości na rodzicach. Oni sami potrzebują rzetelnych informacji co do tego jak edukować swoje dzieci.

Prezentowane warsztaty cechuje podejście systemowe wobec omawianych treści, łączą wiedzę z podstaw: seksuologii, wiedzy o rodzinie, miłości i uczuciach. Zaangażowanie nauczyciela oraz bezstronność ideologiczno-polityczna, przekłada się na wiarygodność i jakość usług.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Poradnictwo

Zakres poradnictwa:

Wsparcie rodziców w odpowiedzialnym kształtowaniu seksualności swoich dzieci- rozmowa o seksualności stanowi dla rodziców ogromne wyzwanie, nie wiedzą jak reagować, jakich używać słów, jak chronić dziecko przed zagrożeniami. Rodzice w czasie spotkań otrzymują wsparcie informacyjne i praktyczne, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem i świadomie wspierać je od narodzin do pełnej dojrzałości.

Wsparcie rodziców nastolatków- okres dojrzewania jest czasem najintensywniejszych zmian, pojawiają się kolejne wyzwania rodzicielskie: w jaki sposób rozmawiać o zmianach fizycznych i emocjonalnych, o seksie, normach i asertywności seksualnej, w jaki sposób mówić o pornografii i jak ustrzec przed cyberprzemocą? W czasie spotkań rodzice w sposób rzetelny, otwarcie i bez pruderii nabywają umiejętność wparcia rozwoju seksualnego swych nastolatków.

Wsparcie par w okresie ciąży i połogu- W czasie ciąży oraz po porodzie zdrowie seksualne jest powszechnym problemem. Aktywność seksualna w ciąży i połogu budzi wiele niepokojów.

Partnerzy powinni mieć możliwość wyrażania siebie w takim samym stopniu jak przed zapłodnieniem i urodzeniem dzieci.

Poradnictwo obejmuje następujące obszary:

 • zmiany hormonalne i zmiany miejscowe w ciąży wpływających na seksualność
 • roli psychiki w aktywności seksualnej ciężarnej
 • aktywność seksualna kobiet w ciąży
 • wpływ aktywności seksualnej kobiet w ciąży na stan zdrowia noworodka
 • okres poporodowy i karmienia piersią a utrzymanie intymnych relacji z partnerem

Wsparcie seksualności dorosłych- pomoc w odkryciu na nowo swojej seksualności, pożądania, radzenia sobie z seksualnymi kompleksami, komunikacji w sferze seksualnej z partnerem/partnerką

Wsparcie osób/ par z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi, chronicznym bólem. Poradnictwo obejmuje:

 • stworzenie pozytywnego wizerunku seksualnego
 • jak radzić sobie z dolegliwościami w czasie kontaktu seksualnego
 • jak rozmawiać

Wsparcie rodziców, dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną w stawaniu się kobietą/mężczyzną i przechodzeniu przez okres dojrzewania. Edukacja obejmuje:

 • intymne części ciała
 • budowę narządów płciowych
 • higienę i dbałość o ciało
 • umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z uczuciami w okresie dojrzewania
 • przygotowanie do wizyty u ginekologa/urologa
 • profilaktykę nadużyć i wykorzystywania seksualnego

Spotkania odbywają się w Centrum Terapii Rodziny Dialog: ul. Karola Lewakowskiego 1A/2, 35-119 Rzeszów

Otrzymane referencje

Pełen profesjonalizm, zaangażowanie, polecam!


Tomasz Giergielewicz

Świetne zajęcia, bardzo profesjonalne podejście i super przygotowana kadra


Monika Pączek