Oferta

Edukacja medyczna

Od połowy XX wieku do chwili obecnej obserwuje się gwałtowny postęp
w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Postęp ten przyczynił się do wczesnego rozpoznawania chorób oraz stosowania doskonalszych metod ich leczenia. Choroby, kiedyś uważane za nieuleczalne, obecnie mają charakter przewlekły. Możliwe jest wieloletnie przeżycie chorych, a nawet pełne ich wyleczenie. Przed chorymi pojawiają się zupełnie nowe doznania będące konsekwencją nie tylko samej choroby, ale również wdrożonej metody leczniczej. Jedną z takich chorób jest przewlekła niewydolność nerek (PNN). Agresja ze strony pacjentów i ich rodzin wobec pracowników opieki zdrowotnej jest powszechnym i ciągle narastającym problemem. Dotyczy przede wszystkim osób z chorobami przewlekłymi. Reakcje agresywne w miejscu pracy są w ostatnich latach coraz częściej dostrzegane i obserwowane. Rocznie w Stanach Zjednoczonych znacznie więcej lekarzy spotyka się z agresją ze strony pacjentów, niż pracowników innych branż. W Minnesota Nurses Study przeprowadzono badanie dotyczące agresji pacjentów. Z powyższych badań wynika, iż 52% pielęgniarek, spośród biorących udział w badaniu, doświadczyło zachowania agresywnego wobec siebie. Problem agresji badano także w Europie. W Wielkiej Brytanii aż 31% ankietowanych lekarzy rodzinnych było ofiarą agresji fizycznej. Dużo częściej i poważniej jawi się zjawisko agresji werbalnej.  

Zaplanowane przeze mnie działania edukacyjne pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, tym samym przyczynią się do poprawy wyników leczenia i jakości życia, nie tylko samych chorych, ale członków ich rodzin i personelu medycznego.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Edukacja zdrowotna

Przewlekła Niewydolność nerek i nietrzymanie moczu postrzegane są przez przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako jeden z ważniejszych, ogólnoświatowych problemów zdrowotnych XXI wieku. W związku ze starzeniem się populacji częstość występowania schorzeń będzie się zwiększać, wywierając coraz większy wpływ na jakość życia społeczeństw. Istotą działań profilaktycznych jest przedstawienie czynników ryzyka choroby jak, możliwości wdrożenia postępowania spowalniającego jej rozwój i radzenie sobie z objawami już występującymi.

Proponowane warsztaty są odpowiedzią na potrzeby osób interesujących się tematyką zdrowotną jak i chorujących zwłaszcza na nadciśnienie tętnicze, cukrzyce i nietrzymanie moczu. Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby w sposób przystępny przybliżał wiadomości niezbędne w nefroprofilaktyce i nietrzymaniu moczu.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Edukacja seksualna

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży wciąż wzbudza w naszym kraju wiele emocji. Jednak coraz więcej autorytetów, także z kręgu Kościoła katolickiego oraz instytucji promujących wychowanie w zakresie seksualności zaznacza, że jest ona konieczna. Cenę za brak rzetelnej wiedzy najczęściej płacą młodzi ludzie, a jest nią często: wczesna inicjacja, niechciana ciąża, choroby przenoszone drogą płciową, brak umiejętności nawiązywania głębszych relacji z drugą osobą, czy wręcz gwałt i molestowanie seksualne. Odpowiedzialność za wychowanie seksualne dziecka spoczywa w większości na rodzicach. Oni sami potrzebują rzetelnych informacji co do tego jak edukować swoje dzieci.

Prezentowane warsztaty cechuje podejście systemowe wobec omawianych treści, łączą wiedzę z podstaw: seksuologii, wiedzy o rodzinie, miłości i uczuciach. Zaangażowanie nauczyciela oraz bezstronność ideologiczno-polityczna, przekłada się na wiarygodność i jakość usług.

Opracowane programy zajęć posiadają pozytywną opinię członka European Association for Psychotherapy
wydaną przez dr n. hum. Katarzynę Sitnik-Warchulską, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologii Klinicznej

Otrzymane referencje

Pełen profesjonalizm, zaangażowanie, polecam!


Tomasz Giergielewicz

Zajęcia, które przeprowadziła Pani dr Marta w Szkole Podstawowej w Nosówce dla klas I-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród  uczniów. Pani Marta w bardzo interesujący sposób opowiadała  oraz pokazywała na fantomach jak zachować się podczas reanimacji na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie środki bezpieczeństwa zachować. Serdecznie dziękuję w swoim imieniu oraz dzieci za pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie.  


Bernadetta D.
nauczyciel kl. II.